Wees heilig
Joden en christenen luisteren naar Leviticus 19

In Wees heilig! luisteren Joodse en christelijke auteurs beurtelings naar een centraal hoofdstuk uit de Tora: Leviticus 19. De oproep ‘wees heilig’ is in dat hoofdstuk verbonden met de heiliging van Gods Naam en krijgt een praktische toepassing.

Het boek toont de waarde van de joodse bijbeluitleg voor de christelijke gemeente. Het gaat er om dat Joden en christenen de oproep tot een heilig leven verstaan en daarin van elkaar leren.

Deze bundel is vrucht van de samenwerking binnen het CIS. Het staat onder redactie van drs. M.C. Mulder en dr. A. Noordegraaf. Verder werken mee: drs. C.J. van den Boogert, dr. M. van Campen, ds. G. van Ek, prof.dr. J. Hoek, opperrabbijn B. Jacobs, dr. M. van Loopik, drs. L. Mock, rabbijn E. Ramon en drs. C.J. Rodenburg.

Uitgeverij Boekencentrum 
ISBN: 978 90 239 2393 0 
Uitvoering: paperback 
180 pagina’s 
prijs: € 14,90

Presentatie van het boek

Op 30 september 2009 werd een mini-symposium gehouden ter gelegenheid van de presentatie van het boek Wees Heilig, Joden en christenen luisteren naar Leviticus 19. Zie verder het verslag.