CIS in Israël

Het CIS heeft van meet af aan grote waarde gehecht aan een ‘luisterpost’ in Israël. 
De taak van onze Israël-consulent is: het bevorderen van de joods-christelijke ontmoeting in brede zin. 
De belangrijkste onderdelen van zijn takenpakket zijn:

1. het deelnemen aan ontmoetingsfora in Israël.
2. het voorbereiden en begeleiden van studiereizen.
3. terugkoppeling naar Nederland, door publicaties en tijdens tournees.

Onze consulent

Het Centrum voor Israëlstudies heeft Albert Groothedde benoemd als Israëlconsulent. Zijn benoeming is ingegaan op 1 december 2017.

Drs. Groothedde heeft Theologie gestudeerd in Utrecht, Kampen en Apeldoorn. Ook studeerde hij internationale betrekkingen in Groningen en heeft hij ruime journalistieke ervaring. Hij werkte onder meer als redacteur voor het Reformatorisch Dagblad en hij was chefredacteur voor uitgeverij De Banier. In maart 2018 is hij met zijn gezin naar Jeruzalem verhuisd.

Weblog Albert in Israël

3 – 11 november 2018: eerste tournee!

Sinds maart 2018 woont en werkt onze Israëlconsulent Albert Groothedde met zijn vrouw Martha en hun vier kinderen in Jeruzalem. Ze proberen zo goed mogelijk te integreren in de samenleving. Op straat maken ze een praatje, de kinderen gaan naar een joodse school en zelfs hun eetpatroon is veranderd…

Leven als een Israëli is best wel even wennen en hoe dan ook erg leerzaam. Elke dag ontmoeten ze nieuwe mensen en doen ze weer nieuwe ervaringen op. Ervaringen op het terrein van de joodse godsdienst, het joods-religieuze leven en de Israëlische samenleving. Deze ervaringen vormen hen. Het meest waardevol is wel dat het hun christen-zijn verrijkt. Zo verandert bijvoorbeeld hun manier van Bijbellezen en doen ze nieuwe ontdekkingen in de Schrift.

Bent u benieuwd naar hun ervaringen? Albert vindt het fijn om u te ontmoeten! Graag deelt hij datgene wat hij in Jeruzalem leert met u. Dit najaar is Albert van 3-11 november beschikbaar voor een (interactieve) presentatie bij u in de kerk, op school of op de vereniging.

De thema’s die voor dit najaar zijn vastgesteld voor de presentaties zijn:

  • Het leven vieren met Israël!
  • Zeventig jaar Israël; een teken van hoop?

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het secretariaat, info@hetcis.nl