CIS in Israël

Het CIS heeft van meet af aan grote waarde gehecht aan een ‘luisterpost’ in Israël. 
De taak van onze Israël-consulent is: het bevorderen van de joods-christelijke ontmoeting in brede zin. 
De belangrijkste onderdelen van zijn takenpakket zijn:

1. het deelnemen aan ontmoetingsfora in Israël.
2. het voorbereiden en begeleiden van studiereizen. 
3. terugkoppeling naar Nederland, door publicaties en tijdens tournees.

De Israëlconsulent is ook beschikbaar voor het houden van een lezing of avondsluiting tijdens uw (studie)reis in Israël. U kunt hiervoor contact met hem opnemen via agroothedde@hetcis.nl. (indicatie kosten: vergoeding als voor een preekbeurt) 

Onze consulent

Het Centrum voor Israëlstudies heeft Albert Groothedde benoemd als Israëlconsulent. Zijn benoeming is ingegaan op 1 december 2017.

Drs. Groothedde heeft Theologie gestudeerd in Utrecht, Kampen en Apeldoorn. Ook studeerde hij internationale betrekkingen in Groningen en heeft hij ruime journalistieke ervaring. Hij werkte onder meer als redacteur voor het Reformatorisch Dagblad en hij was chefredacteur voor uitgeverij De Banier. In maart 2018 is hij met zijn gezin naar Jeruzalem verhuisd.

Weblog Albert in Israël

27 maart – 5 april 2019 is Albert Groothedde in Nederland voor een voorjaarstournee!

Na een succesvol eerste tournee in november 2018 zal Albert Groothedde in maart weer in Nederland zijn voor een voorjaarstournee. Hij is in deze periode beschikbaar voor een (interactieve) presentatie bij in de kerk, op school of op de verendiging. 

Thema is: Pesach en Pasen; hoe verhouden de feesten zich tot elkaar?

God heeft de Joodse kalender bepaald. Hij gaf de verschillende feesten die tot op de dag van vandaag door Joden worden gevierd. In de lezing richten we ons op het Joodse Pesach. Wat is kenmerkend voor de Joodse Pesachviering? Kunnen en mogen wij, gelovigen uit de heidenen, Pesach vieren? Hoe verhouden Pesach en Pasen zich tot elkaar? Is kennis van Pesach een verrijking voor ons christen-zijn?

Mocht u een lezing in uw gemeente willen reserveren, neemt u dan contact op via info@hetcis.nl

De data voor het najaarstournee zijn ook al vastgesteld: 19-29 november 2019. Een avond reserveren is al mogelijk!