In verband met het vertrek van de directeur zoekt het Centrum voor Israëlstudies (CIS) een

Directeur (0,4-0,6 fte)

Wie wij zijn?
• Het CIS is een stichting die is opgericht door Deputaten Kerk en Israël van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Zendingsbond in de Protestantse Kerk in Nederland (GZB) en de Christelijke Hogeschool te Ede (CHE), met als co-partner de Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN).
• Het Centrum voor Israëlstudies (CIS) wil de Joods-christelijke ontmoeting bevorderen, zowel in Nederland als in Israël. Deze doelstelling is gericht op het gebied van studie, bezinning en toerusting, en wordt bereikt door het stimuleren van de daadwerkelijke ontmoeting tussen Israël en de kerk alsmede door diaconaat in Israël.
• Het karakter van de Joods-christelijke ontmoeting zoals het CIS deze nastreeft, wordt gekenmerkt door de kernwoorden luisteren, dienen en getuigen.

Wat wij van de directeur verwachten?
• Stimuleren van de bezinning op en de betrokkenheid bij Israël in kerken en gemeenten
• Profileren en uitwerken van de visie van het CIS, o.m. uitkomend in toerusting en publicaties
• Ondersteunen en begeleiden van de Israëlconsulent in Jeruzalem (praktisch, beleidsmatig en theologisch)
• Leiding geven aan de (werk)organisatie van het CIS
• Voorbereiden van en participeren in symposia en studiedagen en daaraan leiding geven
• Verzorgen van lezingen en cursussen in het land
• Onderhouden en uitbreiden van het netwerk van het CIS in Nederland zowel met de eigen achterban als met de Joodse gemeenschap
• Idem met aparte aandacht voor Messiasbelijdende Joden, nationaal en internationaal
• Verbinden van theologische focus met praktisch-diaconale hulp en presentie in Israël

Voor deze functie zoeken wij iemand die:
• Een universitaire theologische opleiding heeft afgerond, en bij voorkeur ervaring heeft als predikant
• Een gebleken belangstelling en liefde heeft voor het joodse volk en kennis heeft van de vragen die de Joods-christelijke ontmoeting met zich meebrengt
• In staat is om de visie van het CIS zowel in woord als geschrift uit te dragen
• In staat en bereid is te participeren in het publieke discours rond Kerk en Israël
• Beschikt over goede organisatorische en communicatieve eigenschappen
• Belijdend lid is van een Christelijke Gereformeerde Kerk of de Protestantse Kerk in Nederland

Wij bieden u:
• Arbeidsvoorwaarden: volgens de geldende regels van de Arbeidsvoorwaarden PKN
• De benoeming is in eerste instantie voor 3 jaar met de intentie van verlenging.

Voelt u zich tot dit werk aangetrokken? Het CIS komt graag met u in gesprek.
De eerste sollicitatiegesprekken zijn gepland op 17 juni 2019. Een psychologische test maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het CIS, ds. C.J. Overeem MA, cjovereem@live.nl of per telefoon 0348-691261.
Uw motivatie aangevuld met CV en foto kunt u voor 7 juni 2019 sturen naar het CIS, info@hetcis.nl.