Dagboek bij de Joodse najaarsfeesten

Dit ‘dagboek’ werd geschreven door Aart Brons, die – samen met zijn vrouw Tineke – van juni 2012 tot augustus 2017 namens het CIS in Israël woonde en werkte. Elke dag is vastgelegd in een blog. Hieronder kunt u het overzicht vinden van iedere dag en een inleiding van Aart vinden.

Tijdens de najaarsfeesten van 2019 verspreiden we de dagboekstukjes weer via een dagelijkse mail. U kunt zich hiervoor aanmelden via info@hetcis.nl

Tineke en ik hebben vijf keer de najaarsfeesten in Israël meegevierd. Dat was telkens weer indrukwekkend en inspirerend. Ik geef daar graag iets van door aan u/jou (ten behoeve van het leesgemak zullen we de lezer in het vervolg tutoyeren, in de hoop dat niemand zich daardoor beledigd voelt). Ik neem je dan mee in dertig dagen van meeleven met Joden, rondom dagen die voor hen heel bijzonder zijn. Die dagen zijn in de Bijbel verankerd, maar in de kerk uit het zicht verdwenen. Het gaat om:

Rosj Hasjana Nieuwjaarsfeest 1-2 tisjri 21-22 september
Jom Kipoer Grote Verzoendag 10 tisjri 30 september
Soekot Loofhuttenfeest 15-22 tisjri 5-12 oktober

Niet alleen de data uit dit schema zijn speciaal. Ook veel dagen eromheen hebben een bijzondere lading. Daarom schrijf ik iets voor elke dag. ‘Dagboek’ lijkt een vreemde titel voor pagina’s op een website. Waar het om gaat, is dat je per dag het stukje leest dat speciaal voor die dag geschreven is. Zo blijf je up-to-date bij de Joodse feesten. Zo zullen de stukjes ook het beste tot hun recht komen.

De stukjes willen prikkelen tot nadenken. De informatie erin heb ik kort en krachtig gehouden. Er is makkelijk meer over het besprokene te vinden, als je de smaak eenmaal te pakken hebt. Vooral ook de vragen beogen bezinning. Neem daar even tijd voor.

Verder begint elke pagina met een kort overzicht, in een vak met een kop als: ‘Vandaag, .. september = .. elloel’. Daarin staan koppelingen naar de onder­delen op de pagina. Elke pagina eindigt met iets ‘extra’: allerlei teksten die aansluiten bij het besprokene.

Gebedspunten heb ik niet gegeven. Die komen waarschijnlijk vanzelf bij jou naar boven. Ik hoop in elk geval dat deze periode van meeleven met Israël ook een tijd van (extra) voorbede voor Israël zal zijn, maar ook dat je gebeden als zodanig stevige input en impulsen zullen krijgen.

september oktober
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
   
24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
elloel tisjri