Diaconale presentie

Het relatiebeheer met de diaconale partners in Israël is in handen van projectcoördinator Annemieke Steitner. U kunt haar bereiken via steitner@hetcis.nl.

 

Presentatie, workshop of informatieavond

Heeft u belangstelling voor een presentatie van het diaconale werk van het CIS, neemt u dan contact op met Annemieke Steitner, via info@hetcis.nl. Daarbij kan gedacht worden aan een gemeenteavond, maar ook aan een jongerenbijeenkomst.

Het doel van de presentatie is het met elkaar nadenken over de manier waarop we als christenen concreet – op een diaconale manier – betrokken kunnen zijn op Israël en de huidige situatie waarin kinderen, jongeren en ouderen daar opgroeien.

Naast een reiskostenvergoeding stellen we een gift voor het diaconale werk in Israël op prijs.