Diaconale presentie

Ten behoeve van het diaconale werk in Israël heeft het CIS twee parttimers in dienst.

Tjerk Visser werkt sinds 1 februari 2017 als toeruster voor het CIS en is verantwoordelijk voor het diaconale toerustingswerk. U kunt hem bereiken via visser@hetcis.nl.
Het relatiebeheer met de diaconale partners in Israël is in handen van project coördinator Annemieke Steitner. U kunt haar bereiken via steitner@hetcis.nl.

Tot hun takenpakket hoort o.a.:
– Het versterken en adviseren van Yad Elie, een organisatie die zich inzet voor maaltijdverstrekking aan kwetsbare Joodse én Arabische kinderen in Jeruzalem, die door gebrek aan (gezonde) voeding in hun ontwikkeling bedreigd worden.
– Het toerusten van de achterban van het CIS om (meer) betrokken te raken op Israël en het concrete leven van kinderen, jongeren en volwassenen daar.
– Het (onder)zoeken van andere/nieuwe vormen van diaconale presentie in Israël.

Presentatie, workshop of informatieavond

Heeft u belangstelling voor een presentatie van het diaconale werk van het CIS, neemt u dan contact op met Annemieke Steitner, via info@hetcis.nl. Daarbij kan gedacht worden aan een gemeenteavond, maar ook aan een jongerenbijeenkomst.

Het doel van de presentatie is het met elkaar nadenken over de manier waarop we als christenen concreet – op een diaconale manier – betrokken kunnen zijn op Israël en de huidige situatie waarin kinderen, jongeren en ouderen daar opgroeien.

Naast een reiskostenvergoeding stellen we een gift voor het diaconale werk in Israël op prijs.