Hoe leest u ‘Israël’?

Dit boek gaat over vragen als:

 • Kun je als christen bij het Bijbellezen de naam Israël vervangen door je eigen naam?
 • Mag je Gods beloften voor Israël betrekken op de kerk?
 • Of blijft er een aparte plaats voor het Joodse volk, zodat dit niet kan of juist moet worden bestreden?

Vanuit vier verschillende standpunten en invalshoeken belichten de auteurs de knooppunten in de discussie:

 • Gods bijzondere weg met Israël
 • De vervulling van profetieën en vergeestelijking in de Bijbel
 • Het spreken van Paulus over de verkiezing van Israël
 • Zijn uitspraak dat ‘heel Israël’ behouden zal worden

Onder redactie van

 • Koert van Bekkum (adjunct-hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad)
 • Michael Mulder (directeur van het CIS)

Met bijdragen van

 • Rob van Houwelingen, hoogleraar Nieuwe Testament aan de Theologische Universiteit te Kampen (Broederweg)
 • Henk de Jong, emerituspredikant van de Nederlandse Gereformeerde Kerk te Zeist
 • Michael Mulder, directeur van het Centrum voor Israëlstudies
 • Henk Poot, protestants predikant en voorzitter van Christenen voor Israël.

 

Dit boek is uitverkocht.