Israël, volk, land en staat. Terugblik en perspectief

Eind 2004 is de eerste publicatie van Centrum voor Israëlstudies verschenen. De actualiteit en de relevantie van het onderwerp dat in deze bundel centraal staat, behoeven geen nadere toelichting. Sedert de verrassende terugkeer van de joden naar Eretz Jisraeel na een kleine 2000 jaar diaspora en de niet minder opzienbarende stichting van de staat Israël in 1948 onder de besliste en bezielende leiding van Ben Goerion is het Joodse volk geen week meer afwezig geweest in de wereldpers. 

De heftigheid van de tweede Intifada die in de zomer van het jaar 2000 losbarstte heeft de ontwikkelingen in het Midden-Oosten in een stroomversnelling gebracht. De spiraal van bloedig geweld in de confrontatie tussen joden en Palestijnen heeft zorgwekkende vormen aangenomen. Onmiskenbaar is de wereldopinie gaandeweg verschoven ten gunste van Yasser Arafat en de zijnen. De schokkende beelden van wat zich in steden en dorpen van het heilige land afspeelt, missen hun uitwerking niet.

De werkgroep Theologische Bezinning van het CIS heeft zich gedurende de afgelopen twee jaar intensief bezig gehouden met de vragen die het ontstaan en voortbestaan de staat Israël stelt aan de christelijke theologie. Als uitgangspunt van bezinning diende het geruchtmakende geschrift Israël, volk, land en staat dat in 1970 door de synode van de Nederlandse Hervormde Kerk werd uitgegeven en dat naast bijval ook veel kritiek heeft opgeleverd.

In het eerste hoofdstuk wordt een overzicht geboden van de achtergronden en ontstaans­geschiedenis van deze handreiking. Vervolgens wordt ingezoomd op de bijbels-theologische fundering van de visie die in de nota is neergelegd. Afzonderlijke aandacht is er voor het geschiedenisconcept dat in dit geschrift wordt gehanteerd en dat met name het gedachten­goed van dr. H. Berkhof ademt. Het vierde hoofdstuk brengt het traject in kaart dat op de verschijning van de handreiking volgde, terwijl hoofdstuk vijf nader ingaat op de ethische implicaties van de stichting van de staat. De uitleiding extrapoleert de leerlijnen die de bestudering van het thema heeft opgeleverd en tracht de eigen positie van het Centrum voor Israëlstudies te markeren.

Het CIS pretendeert met deze publicatie op geen enkele wijze het laatste woord in deze complexe materie te spreken. Wel wil de bundel een steentje bijdragen aan de voortgaande bezinning en daarmee ook aan de intensivering en verdieping van de Joods-christelijke ontmoeting.

De redactie van deze bundel werd gevoerd door drs. M. van Campen en dr. G.C. den Hertog. Medewerkers zijn naast de redactieleden: dr. J. Hoek, dr. H.C. van de Meulen en dr. M.J. Paul.

 

Het boek is niet meer leverbaar. 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google