Israëlzondag

Op deze pagina vindt u materiaal dat wij ieder jaar ter beschikking stellen voor Israëlzondag.

Israëlzondag 2020
Thema: De Schrift: bron van Hoop!

Voor de Israëlzondag – in 2020 op 4 oktober – bieden wij u graag verschillende materialen aan:

  • De folder voor Israëlzondag 2020 om uit te delen aan gemeenteleden op Israëlzondag, te bestellen via info@hetcis.nl
  • De preekschets over Mattheüs 2:13-18 geschreven door ds. C.P. de Boer

De overige preekschetsen en het materiaal voor kinderen en tieners zijn vanaf 27 augustus 2020 op de website te vinden.

Israëlzondag 2019
Thema: Inkeer

Voor de Israëlzondag in 2019 zijn de volgende materialen ter beschikking gesteld:

Israëlzondag 2018
Thema: Zeventig jaar Israël… Teken van hoop!

In 2018 hebben wij het volgende materiaal ter beschikking gesteld:

Israëlzondag 2017
Thema: Jeruzalem … dat ik bemin?

In 2017 hebben wij het volgende materiaal ter beschikking gesteld:

 

Israëlzondag 2016
Thema: Hoezo Israël?

In 2016 hebben wij het volgende materiaal ter beschikking gesteld: