Keshet High School

Sinds september 2017 wordt het ‘Independence Project’ van Keshet High School te Jeruzalem ondersteund.
Keshet High School (betekenis Keshet: regenboog) heeft een breed palet aan leerlingen (religieus, seculier, Arabische leerlingen en bedoeïenen) en heeft het onderwijs ingericht rond kernbegrippen als inclusie, dialoog en coëxistentie.
Keshet heeft in de loop van de jaren de ontwikkeling gemaakt om ook leerlingen met een speciale behoefte te integreren binnen de school.

De wens is om met het Independence Project een aantal leerlingen met autisme in de laatste fase van hun schoolloopbaan door middel van een begeleide werkplekervaring en videocoaching verder te helpen in zelfstandigheid en ze een betere arbeidsmarktkansen mee te geven.

U kunt meer lezen over dit project in een artikel dat gepubliceerd is in ‘Verbonden’, jaargang 61, nr. 4, november 2017.

U kunt uw gift overmaken naar rekeningnummer NL 02 INGB 0678 0850 80 t.n.v. Stichting Centrum voor Israëlstudies te Ede o.v.v. Keshet High School. Uw gift is fiscaal aftrekbaar.