Lezingen en Cursussen

Het CIS helpt u graag bij het organiseren van een Israëlavond of cursus. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@hetcis.nl of via 0318 696577 (op dinsdag, woensdag of vrijdag.)

De Israëlconsulent heeft voor elk tournee een bepaald onderwerp waarop hij zich speciaal voorbereidt.

Ook anderen vanuit het CIS kunnen in het verband van een cursus of Israël-avond spreken.
Hieronder enkele voorbeelden van onderwerpen die aan de orde zijn geweest:

 • Hoezo: onopgeefbaar verbonden?
 • Joodse liturgie als eredienst van het hart
 • Feesten van Israël
 • Het Joodse godsdienstige leven, geïllustreerd aan de hand van voorwerpen
 • Sjabbat feestdag, een uitleg bij de Joodse viering van de rustdag
 • Leren van Joodse geloofsbeleving, toegespitst op Pesach
 • Jeruzalem blijvend centrum in de Joodse liturgie
 • Jeruzalem: verleden, heden en toekomst
 • Grote Verzoendag
 • Het gebed in de Joodse traditie
 • Tussen kerk en synagoge, Messiasbelijdende Joden en hun zoektocht naar identiteit
 • De positie van Messiasbelijdende Joden m.n. in Israël
 • ‘Het behoud van Israël’, n.a.v. het slot van Rom. 11
 • Israël: land, volk en staat. De solidariteit op de proef gesteld?
 • De ‘Missio Dei’ in relatie tot de verhouding kerk-Israël
 • De Joodse christenen tijdens de Tweede Wereldoorlog
 • Joodse exegese van het Oude Testament, de Statenvertalers en de Rabbijnen