Joden en christenen lezen en bestuderen beiden de Tenach (het Oude Testament). Ondanks deze gezamenlijkheid is er in de praktijk weinig wisselwerking als het gaat om (de resultaten van) het lezen en bestuderen van de Schrift. Dat is jammer.
Het CIS wil iets doen om deze kloof te overbruggen. Met het zogenaamde Parasja-project willen we u de gelegenheid geven gericht kennis te maken met de vruchten van Joodse Bijbeluitleg.
Als u zich aanmeldt voor het Parasja-project ontvangt u vanaf oktober 2020 een jaar lang wekelijks een e-mail met daarin een stukje Joodse uitleg bij de Thora (de vijf boeken van Mozes).
Het leesrooster in de synagoge is leidend bij de selectie van de stukjes Bijbeltekst. De uitleg wordt verzorgd door een groot aantal Joodse schrijvers. Deze schrijvers vertegenwoordigen de breedte van het Jodendom.
Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden. U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar: info@hetcis.nl