Pasen, feest van bevrijding

Waarom viert de christelijke kerk het Paasfeest? En waarom viert zij dat feest niet op de­zelfde dag als de joden Pesach vieren? In beide gevallen gaat het immers om de herdenking van Gods grote daden in de geschiedenis van Israël?

Pesach is het feest van de bevrijding van het Joodse volk door Israëls God uit het slavenhuis van Egypte. En Pasen is het feest van de bevrijding van de christe­lijke gemeente die bij Israël is ingelijfd door de Messias Jezus – een bevrijding uit zonde, dood, hel en satan. Hoe is het gekomen, dat die twee vieringen uit elkaar zijn gegroeid? Vanwaar dat verschil in paasdata?

In het derde millenium valt het Paasfeest in veel gevallen in dezelfde week als het Joodse Pesachfeest. Dit biedt de christelijke kerk een nieuwe kans om het verband tussen Pasen en Pesach door te lichten en te doorleven. Ds. Den Boer houdt zich al lange tijd bezig met de vraag van de paasdatum. Met het schrijven van dit boek wil hij graag een aanzet geven tot het doorlichten en doorleven.

Ds. C. den Boer is emeritus predikant in de Nederlands Hervormde Kerk. Hij doceerde lange tijd Nieuwe Testament aan de Theologische Hogeschool ‘Johannes Calvijn’ van de Gereformeerde Bond.

 

Dit boek is bij ons verkrijgbaar voor de speciale aanbiedingsprijs van € 7,50. Indien u dit boek wilt bestellen, kunt u dit doen via cis@che.nl.