Publicaties

Boeken

Artikelen en Lezingen

Israëlzondag

Vlogs

Messiaanse Joden

Links

‘We verwijzen hier ook graag naar de site www.kerkenisrael.nl, van één van de partners van het CIS: het deputaatschap ‘kerk en Israël’ van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Daarop zijn veel artikelen te vinden die zijn verschenen in hun blad ‘Vrede over Israël’; sinds begin 2015 heeft het een nieuwe naam: ‘Verbonden’.