Studie

Het CIS wil u graag ondersteunen in het doen van studie met betrekking tot Israël, het Jodendom en de Joods-christelijke relatie.
Studie is een belangrijk onderdeel van het werk van onze Israëlconsulent en van de door ons georganiseerde reizen. Hieronder treft u een aantal studiemogelijkheden aan waarin het CIS kan faciliteren.

Lezingen en Cursussen

Studiedagen