Team & Organisatie

Participanten 

Stichting Centrum voor Israëlstudies is een samenwerkingsverband tussen drie participanten:

  1. de CHE (Christelijke Hogeschool Ede)
  2. de christelijke gereformeerde deputaten “Kerk en Israël”
  3. de GZB (Gereformeerde Zendingsbond)

Co-Partners

Op 3 juli 2013 is een associatie-overeenkomst getekend tussen de voortgezette Gereformeerde Gerken in Nederland (vGKN) en het Centrum voor Israëlstudies. Met het ondertekenen van deze overeenkomst zijn ze co-partners geworden.

 Team

dr. Michael Mulder
dr. Michael Mulder

Directeur

mulder@hetcis.nl

Annemieke Steitner
Annemieke Steitner

Management-assistent & Project coördinator

steitner@hetcis.nl

Albert Groothedde MA
Albert Groothedde MA

Israëlconsulent

agroothedde@hetcis.nl

Bestuur

In het statutaire bestuur van de stichting zijn afgevaardigden benoemd vanuit de participerende organisaties. 
De volgende personen maken deel uit van het bestuur:

  • ds. C.J. Overeem, Zegveld (voorzitter)
  • W. Bruins, Ugchelen
  • prof. dr. M.J. Paul, Ede
  • mr. A. van der Poel, Scherpenzeel
  • dhr. Y. Starreveld,Veenendaal (penningmeester)
  • ds. A.J. van der Toorn, Leiden
  • ds. R. Vrijhof, Arnhem