Team & Organisatie

Participanten 

Stichting Centrum voor Israëlstudies is een samenwerkingsverband tussen drie participanten:

 1. de CHE (Christelijke Hogeschool Ede)
 2. de christelijke gereformeerde deputaten “Kerk en Israël”
 3. de GZB (Gereformeerde Zendingsbond)

Co-Partners

Op 3 juli 2013 is een associatie-overeenkomst getekend tussen de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN) en het Centrum voor Israëlstudies. Met het ondertekenen van deze overeenkomst zijn ze co-partners geworden.

 Team

Joan Bonhof bonhof@hetcis.nl
Joan Bonhof bonhof@hetcis.nl

Directeur

bonhof@hetcis.nl

Jannie Westerink-Gerrits
Jannie Westerink-Gerrits

Management-assistent

info@hetcis.nl

Albert Groothedde MA
Albert Groothedde MA

Israëlconsulent

agroothedde@hetcis.nl

Dr. Michael Mulder
Dr. Michael Mulder

Wetenschappelijk medewerker

mulder@hetcis.nl

Bestuur

In het statutaire bestuur van de stichting zijn afgevaardigden benoemd vanuit de participerende organisaties. 
De volgende personen maken deel uit van het bestuur:

 • N. Belo, Veenendaal (voorzitter)
 • ds. R. Vrijhof, Arnhem (secretaris)
 • drs. D. van der Bijl, Moerkapelle (penningmeester)
 • ds. A. Brons, Apeldoorn
 • W. Bruins, Ugchelen
 • ds. C.J. Overeem, Woerden
 • prof.dr. M.J. Paul, Ede
 • mr. A. van der Poel, Amersfoort