Werkgroepen

Jeruzalempost

In deze werkgroep vraagt met name de begeleiding en ondersteuning van de Israëlconsulent de aandacht.

  • De leden denken mee in het zoeken naar wegen en mogelijkheden voor de Joods-christelijke ontmoeting in Israël zelf.
  • Bij het doorvertalen van waarnemingen en studieresultaten willen zij onze Israëlconsulent graag behulpzaam zijn.
  • Indien nodig helpen zij bij de organisatie van de werkbezoeken, die de Israëlconsulent twee maal per jaar aan kerken en gemeenten in Nederland brengt.
  • Daarnaast zijn er allerlei zaken die zich vanuit de ervaringen van de Israëlconsulent aandienen en die om overleg vragen.

Messiasbelijdende Joden

Binnen deze werkgroep houdt men zich bezig met een aantal principiële en praktische zaken die te maken hebben met dat deel van het Joodse volk dat Jezus als Messias belijdt.

  • Contacten met Messiasbelijdende Joodse gemeenten in Nederland worden gezocht en bevorderd.
  • De bezinning op de geschiedenis, de plaats en de eigen identiteit van de Messiasbelijdende Joden wordt door deze werkgroep opgepakt en gestimuleerd.