Linda is een van de studenten die we als Centrum voor Israëlstudies (CIS) meegenomen hebben op een studiereis naar Israël. Door de ontmoetingen met diverse mensen in Israël is ze geraakt, het heeft haar geloof verrijkt en haar een nieuwe kijk gegeven op de context van de Bijbel. Tjerk geeft als toeruster van het CIS een presentatie samen met Linda.

Je moet er geweest zijn!’ De ontmoeting van zowel Arabieren en Joden in al hun diversiteit, dat doet iets met je. Als je de mensen in Israël in de ogen hebt gekeken, hebt geluisterd naar hun verhaal, dan proef je iets van de spanning tussen onrecht en vrede. Je krijgt enorme waardering voor de initiatieven voor vrede en verzoening. Er zijn geen gemakkelijke antwoorden. Eén woord blijft hangen, trouw, dat God in alles en door alle tijden heen trouw blijft aan Zijn eigen woorden.’

Dit zijn zomaar wat reacties van wat deze studiereis bij Linda los heeft gemaakt. De reis stond in het teken van de vrije studieruimte op de Christelijke Hogeschool in Ede.
Net als veel jongeren voelde Linda vooraf niet heel veel verbondenheid met Israël. In de presentatie worden de jongeren uitgedaagd in een stukje bewustwording over de relevantie van Israël. Daarna is er de focus op de armoedeproblematiek en de plaats van verzoening in Israël. De presentatie sluit af met aansprekende voorbeelden van prachtige lokale initiatieven voor vrede en verzoening in het Joods / Palestijns conflict. Projecten die het CIS van harte steunt. Linda laat door middel van een aantal foto’s zien hoe Israël relevant is geworden voor haar geloof.

Na afloop vat een van de jongeren het denkproces van de avond mooi samen: ‘mooi om me nu veel bewuster te zijn van wat ik als christen heb met Israël. Het roept ook nog veel vragen bij me op. Bijvoorbeeld wat we van de Joden die vandaag God echt dienen kunnen leren en hoe het nou met hun geloof zit als ze Jezus niet erkennen als de Messias’.

Het CIS denkt graag mee om in kerk en onderwijs handen en voeten te geven aan hoe u de verbondenheid met Israël kunt versterken. Wilt u ook graag in contact komen om de mogelijkheden te verkennen voor uw gemeente, jeugdclub, catechese of vereniging? Bel of e-mail dan naar het CIS.

Tjerk Visser
CIS – Toeruster

0684011276
visser@hetcis.nl

Dit artikel is eerder verschenen in Verbonden. Dit is een uitgave van het deputaatschap Kerk en Israël van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland