Tweejaarlijks organiseert de PThU in samenwerking met het Centrum voor Israëlstudies en andere partners een reis naar Israël voor predikanten. Het thema is: het bestuderen van de ‘onopgeefbare verbondenheid’ met het volk Israël. Verschillende deelnemers houden dit jaar een blog bij van hun ervaringen.