ANBI -Status

Meer gegevens van het CIS

Stichting Centrum voor Israëlstudies (CIS) heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De bestuursleden ontvangen geen beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden.

Het RSIN nummer van de Stichting is: 853375793
Het KvK nummer van de Stichting is: 59223812
Het bankrekeningnummer is: NL02 INGB 0678 0850 80 t.n.v. Stichting Centrum voor Israëlstudies
Voor adres en andere gegevens, zie footer.

Downloads:
 

Oudere documenten