Op 1 september jl. organiseerde het CIS samen met enkele kerken een appèlbijeenkomst in Ede. Thema was de bestrijding van antisemitisme in de kerken. Sprekers waren ambassadeur Naor Gilon van Israël, opperrabbijn Jacobs, dr. Prosman en prof.dr. Bart Wallet.

In oktober 2020 hebben vertegenwoordigers van diverse kerkverbanden op de Israëlische ambassade in Den Haag schuld beleden voor de nalatigheid van de kerken ten opzichte van Joden voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.

Deze schuldbelijdenis was nagenoeg gelijktijdig met de schuldverklaring van de Protestantse Kerken in Nederland gericht aan de Joodse gemeenschap in Nederland. Nederlandse kerken erkenden dat ze nalatig zijn geweest toen het antisemitisme in het Europa voor de oorlog toenam en dat ze niet opkwamen voor de bedreigde Joodse gemeenschap in ons land tijdens de Shoa en na het beëindigen van de oorlog.

Over deze schuldbelijdenis is diverse malen contact geweest met vertegenwoordigers van Joodse zijde en met de ambassade van Israël in Nederland enerzijds en vertegenwoordigers van de verschillende kerken anderzijds. Nu het antisemitisme helaas weer toeneemt, komt de terechte vraag vanuit Joodse en Israëlische hoek, welke houding de kerken aan het begin van de 21e eeuw kiezen. Ook de kerken, het christelijk onderwijs en christelijke politici worstelen met deze vraag.

Om deze reden organiseerden een aantal vertegenwoordigers van kerken en kerkelijke organisaties op woensdagmorgen 1 september een appèlbijeenkomst om verder te spreken over dit onderwerp. Sprekers waren de ambassadeur van Israël, Z.E.N. Gilon, opperrabbijn J.S. Jacobs, dr. B.T. Wallet, en dr. A.A.A. Prosman.

Zij gingen in op de recente ontwikkelingen ten aanzien van antisemitisme, maar ook spraken zij over de vraag hoe kerken, scholen en politici concreet kunnen opkomen voor de Joodse medeburgers in Nederland.

U kunt de bijeenkomst in zijn geheel terugkijken op: Appèlbijeenkomst Israël.