Dagboek bij de Joodse najaarsfeesten

In de Bijbel zijn er voor in het najaar feest- en vastendagen voorgeschreven, die we in de kerk niet kennen. In het jodendom zijn ze heel belangrijk. U kunt van dag tot dag lezen hoe deze periode beleefd wordt met het Dagboek bij de Joodse najaarsfeesten, dat we u graag ook in 2020 weer aanbieden.

In 2017 schreef ds. Aart Brons een Dagboek bij de Joodse najaarsfeesten. Het doel ervan was mensen te laten meeleven met de Joodse feest- en vastendagen in het najaar: het Joodse Nieuwjaar, de Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest. Voor elke dag van 15 september tot 14 oktober 2017 was er een stukje, en dagelijks ging er een mailtje naar vele adressen om dat onder de aandacht te brengen.

Er kwamen veel enthousiaste reacties op. Ook werd gevraagd of het gepubliceerd zou kunnen worden. Het probleem is dan echter dat de Joodse feesten steeds op andere dagen van de gewone kalender vallen. Daarom werd er in 2018 en 2019 in de feestperiode een mailtje gestuurd met een samenvatting van het materiaal.

Dit jaar gebruiken we een update van het oorspronkelijke materiaal. Het gaat nu om de periode van 12 september tot 12 oktober. Het begint dus op een sjabbat – een week voor het begin van het nieuwe Joodse jaar 5781, dat dit jaar ook op een sjabbat valt. Als je gaat naar www.centrumvoorisraelstudies.nl/dagboek krijg je elke dag in de genoemde periode direct het passende stukje. Je kunt vandaar altijd nog naar de inleiding of naar andere dagen gaan.

Denk er dus aan elke dag even te kijken op:

www.centrumvoorisraelstudies.nl/dagboek