De zegen van Abraham, is die ook voor mij?

Doel van deze BelievIDis om met de tieners en jongeren (in de leeftijd van 12-16 jaar) op een interactieve nadenken over de betekenis van de zegen die God gaf aan Abraham. De staat Israël is vaak negatief in het nieuws, laten we niet vergeten dat we juist via het Joodse volk – Jezus was een Jood – écht gelukkig kunnen worden!

Het materiaal voor de jeugdleider is te downloaden:  ID – Israëlzondag – 12+