Diaconale presentie

Het relatiebeheer met de diaconale partners in Israël is in handen van directeur/projectcoördinator Joan Bonhof. U kunt hem bereiken via info@hetcis.nl.

 

Presentatie, workshop of informatieavond

Heeft u belangstelling voor een presentatie van het diaconale werk van het CIS, neemt u dan contact op met Joan Bonhof, via info@hetcis.nl. Daarbij kan gedacht worden aan een gemeenteavond, maar ook aan een jongerenbijeenkomst.

Het doel van de presentatie is het met elkaar nadenken over de manier waarop we als christenen concreet – op een diaconale manier – betrokken kunnen zijn op Israël en de huidige situatie waarin kinderen, jongeren en ouderen daar opgroeien.

Naast een reiskostenvergoeding stellen we een gift voor het diaconale werk in Israël op prijs.