Een aantal Nederlandse Israëlorganisaties is enige tijd geleden een actie gestart voor noodhulp aan diverse projecten in Israël

De speciale website hiervoor is www.noodhulpisrael.nl. Op de site is zichtbaar gemaakt welke specifieke projecten extra steun nodig hebben en om welk bedrag het gaat. Belangstellenden kunnen via een link op de website een donatie overmaken. Het is ook mogelijk om direct een gift over te maken op het gezamenlijke rekeningnummer NL56 RABO0353 8986 00 o.v.v. Noodhulp Israël.

De initiatiefnemers van de noodhulpactie beoordelen de ontvangen noodhulpaanvragen en zien toe op de juiste besteding van de gelden.

In dit filmpje nogmaals een oproep om de verschillende projecten in Israël te steunen.

>>noodhulpisrael.nl