Over Centrum voor Israëlstudies

 
Stichting Centrum voor Israëlstudies is een stichting waarin drie participanten samenwerken: de Christelijke Hogeschool Ede, deputaten ‘Kerk en Israël’ van de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Zendingsbond. Het karakter van de Joods-christelijke ontmoeting zoals het CIS deze nastreeft, wordt gekenmerkt door: luisterendienengetuigen
Mini-documentaire over het CIS
Team en organisatie

Luisteren, dienen en getuigen

Een kerk zonder Israël bestaat niet, want wie Israël vergeet, zaagt de tak door waarop hij zelf zit (zie Romeinen 11). Vanuit dit besef wil het CIS de Joods-christelijke ontmoeting op verschillende plekken en manieren stimuleren en bevorderen. Luisteren, dienen en getuigen vormen daarin de drie kernwoorden.

Luisterpost Israël

We willen in de eerste plaats luisteren naar wat Israël (in de breedste zin van het woord) ons te zeggen heeft. Alleen dan kunnen we werkelijk ontdekken wat het betekent om met Israël verbonden te zijn. In Jeruzalem is een Israëlconsulent werkzaam in de persoon van drs. Albert Groothedde. Het is zijn taak om voor de kerken een luisterpost te zijn en deel te nemen aan de dialoog die in Israël plaatsvindt.

 

Diaconale betrokkenheid

Onze relatie met Israël vraagt om een daadwerkelijke betrokkenheid op de nood van het land en de mensen. Samen met Deputaten Diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken en de GZB zoekt het CIS naar manieren om diaconaal present te zijn.

Bewustwording in Nederland

Het CIS ziet het als haar opdracht in kerken blijvend aandacht te vragen voor de betekenis en de positie van Israël. Dat doet ze onder andere door het geven van lezingen en onderwijs, het organiseren van studiereizen en studiebijeenkomsten, het uitgeven van publicaties en door advies aan en overleg met kerkelijke organen.

 

Ons Logo

Prominent in het nieuwe logo van het CIS is de menora. Deze herinnert aan de zevenarmige kandelaar die in het heilige van detabernakel en van de tempel stond. In elke synagoge wordt deze herinnering levend gehouden door een ner tamied, een licht dat voortdurend blijft branden. In die herinnering is ook een element van hoop te zien: dat het licht van God niet gedoofd zal worden.

Als wij Israël ontmoeten, zal deze ontmoeting staan in het licht dat van Gods kandelaar afstraalt. De menora kan zo een teken zijn van verbondenheid in herinnering en in verwachting.

Tegelijk is de kandelaar slechts gedeeltelijk zichtbaar. Het symbool van verbondenheid met Israël – in herinnering en in verwachting – onderstreept zo, dat die verbondenheid door ons niet geheel overzien kan worden. Er blijft een geheimenis, juist als het gaat over de hoop voor Israël en de manier waarop wij daarin met Israël verbonden zijn.

Uitgangspunten

Bij het CIS gaan we niet uit van een vervangingstheologie of twee-wegen-leer. Wilt u meer weten over de visie van het CIS? U kunt ons visiedocument opvragen via info@cis.nl

For English

Please find an example of the way the Center for Israel Studies is engaged in Jewish-Christian dialogue in: The Presence of the Lost Temple. Report of a Jewish-Christian Dialogue’. Here you can find the past chapter of this publication.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google