De parasja van deze week eindigt met de oproep: ‘Kies voor het leven!’ (Deuteronomium 30:19). Kies voor het goede, kies voor alles wat bijdraagt aan een goed geleefd leven.

Zaterdag 4 september 2021 – Parasjat Nitsaviem

Parasja (Thoralezing): Deuteronomium 29:9-30:20
Haftara (profetenlezing): Jesaja 61:10-63:9

Bijdrage van Benjamin ben-Perach

Kies voor het leven!

“Kies voor het leven!”
(Devariem 30:19/Deuteronomium 30:19)

De parasja van deze week eindigt met de oproep: ‘Kies voor het leven!’ (Deuteronomium 30:19). Kies voor het goede, kies voor alles wat bijdraagt aan een goed geleefd leven. Een leven vol goede daden. Een leven vol hulp aan anderen. Daarnaast geldt: Kies voor het leven dat na dit leven komt. Het leven in de toekomstige wereld. Dit alles is de betekenis van de oproep in bredere zin, en overeenkomstig de context van Deuteronomium 30.
In dit artikel wil ik een ander aspect bespreken, wellicht veel concreter: abortus. Elke g’dsdienst beschouwt abortus als een zware overtreding, vaak zelfs als moord. Zo ook het Jodendom. Jaarlijks vallen er wereldwijd meer slachtoffers door abortus dan door oorlogen.

In Israël strijdt onder andere de stichting Efrat tegen abortus. De stichting heeft inmiddels tienduizenden kinderen gered van een moord door abortus.
De oprichter is een chirurg. Hij wilde als kind al mensenlevens redden. Daarom is hij chirurg geworden. Dan red je mensenlevens, nietwaar?
Hij vertelt: ‘Helaas slaagt niet elke operatie. In een goede maand red ik als chirurg misschien enkele mensenlevens; mensen die daarna nog enige tijd in leven blijven. Als je embryo’s redt, red je mensen voor gemiddeld 70 tot 80 jaar. Het is heel wat natuurlijker, kost veel minder inspanning, is minder gevaarlijk en kost veel minder.’
‘Het is vaak vrij eenvoudig de zwangere jongedame (getrouwd of ongetrouwd, studente, soldate, soms zelfs scholier) de helpende hand te bieden’, vervolgt hij. ‘Na een goed gesprek met haar ouders (die zich aanvankelijk schamen) blijkt vaak dat zij juist fantastische en trotse grootouders worden. Eenvoudige voorlichting wat een foetus eigenlijk is, wat die voelt (ja ook een foetus heeft gevoel!) en wat een abortus precies inhoudt, zet heel wat zwangere dames aan het denken. Samen met enige financiële steun (‘ik heb geen geld voor een baby’) zijn duizenden baby’s gered.’

De oprichter: ‘Nog nooit heeft een vrouw, die uiteindelijk geen abortus heeft gepleegd, daar spijt van gekregen. Nog nooit. Omgekeerd wel.
Ik hoorde het een kersverse moeder zeggen: ‘En toen ik dat baby’tje uiteindelijk toch in m’n armen had, dat hulpeloze kleintje, zei ik haar: Alsjeblieft, vergeef het me! Vergeef het me dat ik jou wilde vermoorden.’

Het is een treffend relaas. De overwegingen van deze chirurg zijn stuk voor stuk meer dan waar. Voor religieuze mensen is er echter nog een overweging. Een overweging die doorslaggevend is: Kies voor het leven!

Benjamin ben-Perach
Benjamin ben-Perach (ook: Benjamin Evers) maakte ‘alia’ (verhuisde naar Israël) in 1984. Hij studeerde ‘electro-optics’ aan het orthodoxe Jerusalem College of Technology. Aan hetzelfde instituut volgde hij ook een religieuze opleiding. Als ingenieur heeft hij drie jaar gediend in het Israëlische leger. Op dit moment is hij actief voor diverse non-profitorganisaties. Zo probeert hij via de Israëlische Nierstichting mensen te bewegen een nier te doneren. Benjamin ben-Perach heeft negen kinderen, inclusief vier gehandicapte voogdijkinderen. Twee van hen zijn overleden. Benjamin ben-Perach woont in Petach Tikwa.

 

Om verder over na te denken (bijdrage CIS)

  1. ‘Kies voor het leven!’ Hoe typeert u ‘leven’? Wat is volgens u een goed leven?
  2. In hoeverre deelt u de beknopte uitleg van de tekst, zoals door Benjamin ben-Perach uiteengezet in de eerste alinea van zijn bijdrage?
  3. De auteur past de oproep van Mozes ‘Kies voor het leven!’ toe op het redden van het leven van een ander. Hoe red je je eigen leven?
  4. Voor Benjamin ben-Perach is wat God zegt uiteindelijk het beslissende en doorslaggevende mortief om voor het leven te kiezen. In hoeverre staan Joden en christenen hierin naast elkaar?
  5. Op welke andere manieren zou de oproep ‘Kies voor het leven!’ kunnen worden geconcretiseerd?
Leesrooster voor deze week

Zaterdag 4 september  –  Deuteronomium 29:9-15
Zondag 5 september  –  Deuteronomium 29:16-21
Maandag 6 september  –  Deuteronomium 29:22-29
Dinsdag 7 september  –  Deuteronomium 30:1-5
Woensdag 8 september  –  Deuteronomium 30:6-10
Donderdag 9 september  –  Deuteronomium 30:11-15
Vrijdag 10 september  –  Deuteronomium 30:16-20