Deze week vieren we Soekot (het Loofhuttenfeest); de parasja-lezing is daarom uit het boek Exodus. We vieren tijdens Soekot de g’ddelijke bescherming die onze voorouders genoten tijdens hun veertigjarige omzwerving in de Sinaï-woestijn.

Zaterdag 25 september 2021 – Parasjat Soekot

Parasja (Thoralezing): Exodus 33:12-34:26
Haftara (profetenlezing): Ezechiël 38:18-39:16

Bijdrage van Rabbijn Menachem Sebbag

Tijd van vreugde

“Wees blij op je feest”
(Devariem 16:14/Deuteronomium 16:14)

Deze week vieren we Soekot (het Loofhuttenfeest); de parasja-lezing is daarom uit het boek Exodus. We vieren tijdens Soekot de g’ddelijke bescherming die onze voorouders genoten tijdens hun veertigjarige omzwerving in de Sinaï-woestijn. Tijdens het feest worden we opgedragen – bevolen! – gelukkig te zijn. We verwijzen in het bekende Amida-gebed naar Soekot als ‘de tijd van onze vreugde’.
En toch, oppervlakkig gezien, is er tegenwoordig weinig Joodse vreugde te beleven. Joden worden brutaal en wreed vermoord in ons voorouderlijk thuisland, gehaat en aangevallen in de straten van Europese steden en over de hele wereld zijn de oude en nieuwe vormen van antisemitisme weer springlevend.
Wie zich echter verdiept in deze feestdag, zal het geheim van de Soekot-waarheid ontdekken. Nu de temperaturen dalen en de winterse duisternis niet ver weg is, is onze ‘soeka’ (loofhut) een stil, maar krachtig statement: we zijn veilig omdat onze ultieme bescherming, als volk, en als individu, verzekerd is.

De bakstenen en mortel van onze huizen en de strijdkrachten die over ons waken, creëren een sfeer van veiligheid die niet echt is. De inherente vergankelijkheid van de soeka dwingt ons na te denken over de echte werkelijkheid. De wankele constructie van de soeka drukt ons met de neus op de feiten. Daarom is een van de basiswetten die gelden voor de soeka dat het een tijdelijke woning moet zijn.
En juist in de vergankelijkheid van de soeka ligt onze veiligheid. We beseffen dat we niet alleen zijn. De realiteit waarmee we worden geconfronteerd, hoeft ons niet bang te maken. Ook in de kwetsbaarheid van deze tijdelijke, schijnbare zwakke woonplaats, genieten wij van de bescherming van de Allerhoogste.
Onze veiligheid is een gevolg van niets anders dan de oplettende blik van onze Hemelse Vader. Wij zijn veilig dankzij de verdiensten van onze voorouders en van onze eigen navolging, van hun toewijding aan het g’ddelijke. Dit is reden tot vreugde en kalmte. ‘De tijd van onze vreugde’ is geen opdracht, maar de natuurlijke uitwerking van ons soeka-bestaan!

Daarom, hoe hard de wind ook loeit, hoe kwetsbaar onze fysieke forten ook zijn, er is geen reden voor wanhoop of onzekerheid. In plaats daarvan versterken wij onszelf in de erkenning dat God uiteindelijk de leiding heeft, dat alles in Zijn handen ligt. En daarom, zoals het al millennia gaat, blijft de soeka staan.

Rabbijn Menachem Sebbag
Menachem Sebbag is hoofdkrijgsmachtrabbijn. Hij volgde een theologische opleiding in Engeland en Israël en een rabbinale opleiding in Israël en Amsterdam. Rabbijn Sebbag werkte tussen 1997 en 2013 als jongerenrabbijn voor het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap. Hij heeft acht jaar leidinggegeven aan de synagoge in de Gerard Doustraat te Amsterdam en twee jaar aan de synagoge in de Straat van Messina te Amstelveen. Sinds 2011 is hij als rabbijn betrokken bij AMOS, de Amsterdamse modern-orthodoxe sjoel.

 

Om verder over na te denken (bijdrage CIS)

  1. Er is tegenwoordig weinig Joodse vreugde te beleven, zo stelt rabbijn Sebbag. In hoeverre heeft die constatering u iets te zeggen?
  2. Wat is volgens u het ‘geheim van de Soekot-waarheid’? Waarom zou het Joodse volk juist op dit feest ook het boek Prediker lezen?
  3. Op welke manieren kunt u uzelf afhankelijkheid van God leren? Wat is de meerwaarde van een diepgeworteld vertrouwen op God?
  4. Rabbijn Sebbag stelt dat we veilig zijn dankzij de bescherming van de Allerhoogste, de verdiensten van onze voorouders en onze eigen navolging. Wat zal hij hiermee concreet bedoelen? In hoeverre deelt u zijn opvatting?
  5. Het bouwen van een soeka is een opdracht van God Zelf. Hoe waardeert u godsdienstig onderwijs door middel van bijvoorbeeld voorwerpen en rituelen? In hoeverre voorziet het christendom in dergelijk zichtbaar en tastbaar godsdienstig onderwijs?
Leesrooster voor deze week

Zaterdag 25 september  –  Exodus 33:12-20
Zondag 26 september  –  Exodus 33:21-34:6
Maandag 27 september  –  Exodus 34:7-26