Projecten

Eén van de kernwoorden voor het CIS is ‘dienen’. In samenwerking met onze partners in Nederland zoekt het Centrum voor Israëlstudies geschikte diaconale projecten om te ondersteunen in Israël. Het is voor ons belangrijk om te helpen waar geen helper is. In het bijzonder ondersteunen we projecten die gestalte geven aan verzoening tussen Joden en Palestijnen.
U kunt contact opnemen met directeur en projectcoördinator Joan Bonhof voor meer informatie over de diaconale projecten in Israël.

Het CIS wil in Nederland hiervoor aandacht vragen door het verzorgen van presentaties. Op deze wijze willen wij de diaconale betrokkenheid van de kerken op Israël vergroten en gemeenten bewust maken van de bijzondere taak die we daarin als christen hebben.

De volgende projecten worden ondersteund door het CIS:
Yad Elie
PROJECTEN GZB

Naast de gezamenlijke projecten van het CIS – Yad Elie en Keshet High School – ondersteunt de GZB ook de volgende projecten:

Aleh

Bible Society

Shepherd Society

PROJECTEN DEPUTATEN DIACONAAT CGK

Naast de gezamenlijke projecten van het CIS – Yad Elie en Keshet High School – ondersteunt Deputaten Diaconaat ook de volgende projecten:

Step

Jemima