Het CIS help u graag bij het organiseren van een Israël-avond. U kunt hiervoor contact met ons opnemen, per mail: cis@che.nl of per telefoon: 0318 69 65 77 (dinsdag en donderdag tot 14.30 uur)

Hieronder een voorbeeld van een avond.

Verbonden met Israël
leren van Joodse geloofsbeleving

Als kerk zijn we op een speciale manier verbonden met Israël. Wat heeft dat voor ons vandaag te zeggen?
Die vraag komt op deze Israëlavond aan de orde. We hebben daarvoor dr. M.C. (Michael) Mulder uitgenodigd. Hij is directeur van het Centrum voor Israëlstudies (CIS). De Christelijke Gereformeerde Kerken participeren hierin. Op dit moment werkt ds. A. Brons voor het CIS in Jeruzalem.

Enkele vragen die gesteld worden:

  • Waarom en hoe zijn we als christenen verbonden met Israël?
  • Waarom werkt er een predikant voor ons in Jeruzalem?
  • Wat kunnen wij leren van de manier waarop Joden hun geloof in God beleven?
  • Op welke manier kan dit voor ons een verrijking voor het eigen geloofsleven zijn?

Er zal ruim gelegenheid zijn uw eigen vragen te stellen over het werk van onze kerken in Israël.