Het CIS organiseerde in samenwerking met de PThU een 12 daagse studiereis naar Israël van 22 januari t/m 2 februari jl.
Dr. Michael Mulder (CIS) en prof. dr. Dineke Houtman (PThU) begeleidden de groep predikanten die deelnamen aan deze reis in het kader van hun permanente educatie.  Door studie, reflectie en ontmoeting hebben de deelnemers zich bezig gehouden met de relatie Kerk en Israël. U kunt een verslag hiervan lezen op het weblog dat tijdens de reis is bijgehouden.