Uit de kerk hebben zich ongeveer 10 jongeren verzameld in de woonkamer bij Ronald thuis. Het Centrum voor Israëlstudies (CIS) is uitgenodigd bij deze Jeugd Vereniging om iets over de betekenis van Israël voor christenen te delen. Hun leider Ronald is onlangs super enthousiast thuisgekomen van een studiereis met het CIS naar Israël. Hij vertelt samen met mij – als toeruster van het CIS – over wat ‘Israël’ met hem gedaan heeft.

 

Iedereen zoekt een plaatsje, met in een hand een lekkere warme kop koffie of thee en in de andere hand een mobiel. Een mooi aanknopingspunt om de presentatie te starten. ‘Weten jullie dat een belangrijk stukje technologie van je mobiel uit Israël komt?’ In de presentatie die volgt komt het beeld naar voren van een welvarend en westers georiënteerd land.

We komen bij een stelling dat hulp aan Israël helemaal niet nodig zou zijn omdat het zelf prima kan zorgen voor de minder welgestelden. Dat Israël wel degelijk armoede kent wordt in het vervolg uitgelegd, door grote aantallen nieuwkomers elk jaar, hoge defensie uitgaven, politiek van verdeeldheid, etc.

 

Ik stel de vraag aan hen voor wie Israël relevant is voor het geloof, wie er wat heeft met Israël. De meesten hebben er helemaal niets mee zeggen ze. Een van de jongens denkt ook dat de Joden een andere God dienen dan de christenen. Een meisje denkt wel dat ze er meer mee zou moeten maar er gewoon te weinig van af weet.

We nemen de jongeren in een filmpje mee naar Jeruzalem, de stad van ‘vrede’. Dat vrede hier ver te zoeken is snappen de jongeren wel. Heel veel meer dan dat Palestijnen achter een muur zijn weggestopt weten ze eigenlijk niet. We zoomen in op Jeruzalem, daar waar God grote dingen heeft gedaan en nog gaat doen, de tempelberg, de poorten, de olijfberg etc. In de presentatie komen de vele overeenkomsten en gedeelde achtergrond tussen de gelovige (orthodoxe) Joden en ons christenen naar voren. Ook de situatie van de Messias belijdende Joden en de Arabische christenen wordt besproken.

 

Ronald laat aan de hand van een aantal foto’s zien en horen hoe voor hem Israël meer is gaan leven en wat het betekent voor zijn geloof. Het bezoek aan het land, de ontmoetingen met allerlei Joden, ook Messias belijdend, en met christelijke Arabieren heeft een blijvende indruk op hem gemaakt!

We concluderen met elkaar dat we veel meer met Israël hebben dan vooraf gedacht en vooral wat we aan Israël en haar God te danken hebben! Er is veel dat ons verbindt al zijn er ook dingen in Israël die ons als niet Joden best bevreemden. De presentatie heeft als spits hoe het CIS de onopgeefbare verbondenheid met Israël gestalte probeert te geven in Israël door te luisteren, te dienen en getuigen.

Is Israël relevant voor mij als christen en moet ik er echt iets mee hebben Bijbels gezien?

 

Deze en andere vragen over de plaats van Israël in het geloof van christenen krijgt het CIS vaak te horen. Heel graag gaan we met groepen jongeren en/of volwassenen in gesprek om het denkproces rond de relevantie van Israël op gang te brengen!

 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor een interactieve en eigentijdse presentatie? Neem dan contact op met:

( 0318 696 577 (kantoor)  of 0684011276 (Tjerk Visser, toeruster)

+ mhtvisser@che.nl